Sertificēta inženiera dibināts uzņēmums, kura darbības virzieni ir elektriskie mērījumi un elektrotīkla izpilddokumentācijas sagatavošana.

Jau vairāk nekā 10 gadus, kopš augstskolas (RTU, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte) pabeigšanas, viens no maniem pamatnodarbošanās virzieniem ir elektriskie mērījumi un izpilddokumentācijas sagatavošana, lielākoties jaunizbūvētiem objektiem, kā arī jau ekspluatācijā nodotiem objektiem. Šo gadu laikā ir iegūta liela pieredze (skatīt sadaļu Objekti).

Mērījumu veikšanai tiek izmantoti profesionāli mērinstrumenti, kuriem regulāri, atbilstoši likumā noteiktajā kārtībā, tiek veikta sertifikācija un kalibrēšana.

© Visas tiesības aizsargātas. SIA Mērījumi. 2016