Elektroinstalācijas izolācijas pretestības pārbaude jāveic pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi".

Pārbaudes normas un apjomus nosaka Latvijas energostandarti LEK002 "Elektrostaciju, tīklu un Lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija" un LEK008 "Pārbaudes normas un apjomi elektroietaišu ar nominālo darba spriegumu 0,4÷20 kV.

 

© Visas tiesības aizsargātas. SIA Mērījumi. 2016